2017-11-29
 
 
Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Przemyślu, numer sprawy PH.261.10.2017
 
Ogłoszenie o zamówieniu dokument .pdf

 

  ***************************************************************
  Regulamin Zamówień dokument .pdf

 

Kontakt w sprawie przetargów:

Dział Handlowy
tel: 16 678-30-44 wew. 327/322
e-mail: przetargi@mzk.przemysl.pl