2018-03-15
 
 
Przetarg nieograniczony poniżej kwoty 30.000 euro na sukcesywne dostawy olejów i smarów, płynów chłodzących i eksploatacyjnych, płynów hamulcowych i płynów do spryskiwaczy z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży, nr sprawy PH.261.2.2018
 
Ogłoszenie o zamówieniu dokument .pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dokument .pdf
SIWZ - Zał. 1-4 (Formularz oferty i Oświadczenia) dokument .doc
SIWZ - Zał. 5 (Projekt umowy) dokument .pdf
Tabela w excelu do formularza oferty dokument .xls

 

  ***************************************************************
  Regulamin Zamówień dokument .pdf

 

Kontakt w sprawie przetargów:

Dział Handlowy
tel: 16 678-30-44 wew. 327/322
e-mail: przetargi@mzk.przemysl.pl