2018-05-15
 
 
Przetarg nieograniczony powyżej 221.000 euro na sukcesywne dostawy paliw płynnych PH.261.3.2018
 
Ogłoszenie o zamówieniu - wysłane do DUUE dokument .pdf
Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane w DUUE dokument .pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dokument .pdf
SIWZ - Zał. 1-3, 6,7 (oferta i oświadczenia) dokument .doc
SIWZ - Zał. 4 (projekty umów) dokument .pdf
Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu - wysłane do DUUE dokument .pdf
Zmiana treści SIWZ i terminu składania ofert dokument .pdf
Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane w DUUE dokument .pdf
SIWZ - Zał. 5 - Formularz JEDZ (import do serwisu ESPD) dokument .zip
Druga zmiana treści SIWZ dokument .pdf
SIWZ - Zał. 1-3, 6, 7 po zmianach dokument .doc
Drugie sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu dokument .pdf
Trzecia zmiana treści SIWZ dokument .pdf
SIWZ Zał. 4 (projekty umów) - po zmianach dokument .doc
Informacja z otwarcia ofert dokument .pdf
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych dokument .pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wysłane do DUUE dokument .pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowane w DUUE dokument .pdf

 

  ***************************************************************
  Regulamin Zamówień dokument .pdf

 

Kontakt w sprawie przetargów:

Dział Handlowy
tel: 16 678-30-44 wew. 327/322
e-mail: przetargi@mzk.przemysl.pl