2018-10-26
 
 
Przetarg nieograniczony poniżej 30.000 euro (zamówienie sektorowe) na usługę kontroli biletów wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu, nr sprawy PH.261.6.2018
 
Ogłoszenie o zamówieniu dokument .pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dokument .pdf
SIWZ - Zał. 1 - Formularz ofertowy dokument .doc
SIWZ - Zał. 2-5 - Oświadczenia dokument .doc
SIWZ - Zał. 6 - Projekt umowy kontroli dokument .pdf
Zał. 6 do umowy - Regulamin kontroli dokument .pdf
SIWZ - Zał. 7 Projekt umowy powierzenia dokument .pdf
Informacja z otwarcia ofert dokument .pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dokument .pdf

 

  ***************************************************************
  Regulamin Zamówień dokument .pdf

 

Kontakt w sprawie przetargów:

Dział Handlowy
tel: 16 678-30-44 wew. 327/322
e-mail: przetargi@mzk.przemysl.pl