liczba plakatów Liczba dni
10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 pow. 60
10-19 szt. 1.4 1.25 1.08 0.97 0.85 0.72
20-29 szt. 1.22 1.1 0.95 0.85 0.74 0.63
30-39 szt. 1.16 1.04 0.9 0.81 0.7 0.6
40-49 szt. 1.1 0.98 0.85 0.76 0.66 0.57
50-59 szt. 1.02 0.92 0.79 0.71 0.62 0.53
pow. 60 szt. 0.95 0.85 0.73 0.66 0.57 0.49

Tutaj można szybko wyliczyć wartość usługi netto:

Liczba plakatów: 0 zł
Liczba dni ekspozycji: