Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Aplikacja mobilna z rozkładem jazdy autobusów MZK Przemyśl
Zapraszamy do korzystania z mobilnej aplikacji „MYBUS” udostępniającej rozkład jazdy autobusów MZK Sp. z o.o. w Przemyślu.
Więcej…
 
Zmiany godzin pracy Stacji Paliw MZK

Miejski Zakłąd Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu informuje, że od dnia 23.04.2020r. do odwołania Stacja Paliw przy ul. Lwowskiej 9 czynna będzie we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 5:00 do 22:45

 
Informacja

Z dniem 31 marca 2020 roku utraciło ważność wiele orzeczeń o niepełnosprawności, a wraz nimi legitymacje osoby niepełnosprawnej uprawnieniające do przejazdów bezpłatnych autobusami komunikacji miejskiej w Przemyślu.

Mając na uwadze dobro pasażerów, MZK do czasu wejścia w życie przepisów regulujących kwestie ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej, honorowało będzie orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacje osoby niepełnosprawnej oraz bilety 365-dniowe imienne bezpłatne, których ważność upłynęła po dniu 29.02.2020 r.

 
Ograniczenia w kursowaniu autobusów

Od dnia 30.03.2020 r. (poniedziałek) wprowadzone zostaną ograniczenia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej.
W dni robocze wciąż będzie funkcjonował rozkład jazdy jak w dni robocze wolne od nauki szkolnej z następującymi ograniczeniami na liniach 2, 25, 27, 28:

  • LINIA 2  kursować będzie do godz. 8:00 i od godz. 13:00 do 16:20; ponadto utrzymane będą kursy o godz. 18:01 z Ofiar Katynia FIBRIS, o 19:06 z Monte Cassino Szpital oraz o 21:28 z Lwowskiej MZK,
  • LINIA 25  kursować będzie do godz. 8:00 oraz w godz. 13:00 – 16:30 i 20:30 – 23:00; ponadto utrzymane będą kursy z ul. Sieleckiej o godz. 8:41, 10:41, 11:37, 12:41, z Lwowskiej MZK o godz. 9:49, a także kurs kończący się na ul. Sieleckiej o godz. 17:03,
  • LINIA 27  zostaje zawieszona w całości.
  • LINIA 28  kursować będzie do godz. 8:00 i od godz. 12:30 do 17:20; ponadto utrzymane będą kursy o godz. 8:11 z ul. Pasteura oraz o godz.12:37 z Jagiellońskiej.
  • Linie 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 38kursują w dni robocze bez zmian zgodnie z rozkładem jazdy jak w dni robocze wolne od nauki szkolnej.
  • W soboty wszystkie linie kursują zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy.
  • W niedziele wszystkie linie kursują zgodnie z niedzielnym rozkładem jazdy.
 
Tabelaryczny rozkład jazdy linii nr 2 - Tutaj
Tabelaryczny rozkład jazdy linii nr 25 - Tutaj
Tabelaryczny rozkład jazdy linii nr 28 - Tutaj
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 10

Ceny Paliw

PB 95 4,05  zł/l
ON 4,05  zł/l
LPG 1,57  zł/l
Butla 11 kg
propan-butan
44 zł
 

Sprzedaż Biletów

Punkt sprzedaży biletów
przy ul. Jagiellońskiej
- Pl. Pileckiego
 
Godziny otwarcia:
Pn  6:30 - 14:30
Wt  8:30 - 16:30
Śr  6:30 - 14:30
Cz  8:30 - 16:30
Pt  6:30 - 14:30
So, Nd - Nieczynne

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców