Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Ankieta Internetowa "Kolorystyka Miejskich Autobusów" Drukuj Email
Piątek, 02 Lipca 2010 11:18

Do dnia 14.07.2010r. można nadsyłać prace do ankiety, która ma odpowiedzieć na pytanie - jakie kolory autobusów są najbardziej pożądane przez mieszkańców Miasta Przemyśla.

Projekty kolorystyki autobusów zgłosiły: MZK Przemyśl, Forum Rozwoju Przemyśla oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych "Młody Przemyśl". Głosowanie będzie możliwe za pośrednictwem Internetu na stronie Urzędu Miejskiego w Przemyślu i odbywać się będzie w terminie od 15.07 do 15.08.2010r. Projekty autobusów można obejrzeć na stronie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, MZK oraz  FRP.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.
 
Projekt nr 1

 
 
 
Projekt nr 2

 
 
Projekt nr 3

 
 
Projekt nr 4

 
 
Projekt nr 5

 
 
 
Projekt nr 6

 
 
 
Projekt nr 7

 
 
 
Projekt nr 8

  
 
 
Projekt nr 9

  
 
 
Projekt nr 10

 
 
 
Projekt nr 11

  
 
 
Projekt nr 12

  
 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców