Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

System dynamicznej informacji pasażerskiej Drukuj Email
Poniedziałek, 19 Lipca 2010 20:20

Miejski Zakład Komunikacji w Przemyślu planuje do końca 2010 r. uruchomienie „Systemu dynamicznej informacji pasażerskiej". Wdrożenie systemu powiązane jest z zakupem przez MZK oraz Miasto Przemyśl 4-ch tablic informacji pasażerskiej dofinansowanych ze środków UE (w dalszej kolejności w planie zakup kolejnych 4-ch tablic).
Autobusy MZK w chwili obecnej zostały wyposażone w urządzenia GPS, umożliwiające lokalizacje pojazdów w czasie rzeczywistym. Trwają testy tworzonego systemu informatycznego. Po zakupie tablic i umieszczeniu ich w planowanych lokalizacjach (2 tablica - przystanki ul. Jagiellońska, 1 tablica przystanek ul. Mickiewicza Poczta, 1 tablica przystanek ul. 3-go Maja „Szpak"), zostaną one „wpięte" do systemu informatycznego MZK.
Na bazie w/w systemu planowane jest utworzenie systemu controllingu transportowego. Oprócz informowania pasażerów o aktualnym czasie jazdy autobusu, system ma pełnić funkcję zbieranie, przetwarzanie i analizowanie informacji o pojazdach w czasie rzeczywistym, a w szczególności:
-   lokalizacja pojazdu techniką GPS;
-   przedstawienie na komputerze, w dyspozytorni, bieżącego stanu realizacji rozkładu jazdy;
-   automatyczne sygnalizowanie nieprawidłowości i sygnałów alarmowych;
-   tworzenie raportów dotyczących pracy kierowców oraz statystyk dla celów planowania, kontroli i weryfikacji rozkładów jazdy;
-   pomiar czasu pracy kierowców;
-   kontrola poziomu paliwa wraz z pomiarem zużycia paliwa;
-   pobieranie informacji o parametrach eksploatacyjnych pojazdu;
-   analizę przyczyn opóźnień pojazdów;
-   wyeliminowanie odjazdów przed czasem;
 
W tym celu każdy autobus zostanie wyposażony w komputer pokładowy GPS, oraz terminal z wyświetlaczem i klawiaturą.
W Dyspozytorni pojawi się dużych rozmiarów monitor z mapą, pokazujący rzeczywiste położenie pojazdu na trasie.
 
W/w system jest w dzisiejszych czasach standardem w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. Bez jego wdrożenia realna kontrola funkcjonowania komunikacji jest znacznie utrudniona, w większych przedsiębiorstwach - wręcz niemożliwa. Wdrożenie systemu przyniesie realne oszczędności - monitoring parametrów technicznych pojazdu pozwoli zapobiec ewentualnym awariom, zaś analiza stanu zużycia paliwa umożliwi oszczędniejsza jazdę. Bieżące raporty czasu przyjazdu i odjazdu autobusów na przystanki przyczyni się do zwiększenia punktualności przyjazdu autobusów lub urealnienia istniejącego rozkładu jazdy.

 

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców