Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Wyniki ankiety Kolorystyka autobusów miejskich Drukuj Email
Środa, 04 Sierpnia 2010 17:26

W dniach 26 – 28.07.2010r. Miejski Zakład Komunikacji w Przemyślu przeprowadził wśród pasażerów autobusów miejskich ankietę, mającą dać odpowiedź na pytanie o najbardziej pożądaną przez pasażerów kolorystykę miejskich autobusów. Do badania wybrano 3 najbardziej popularne pośród internautów (ankieta internetowa: www.kolorystykaautobusow.pl) kolory autobusów:

 
A) czerwony z elementem białym,
B) granatowy z elementem pomarańczowym,
C) szary z elementem pomarańczowym.
 

A N K I E T A

Który z poniższych kolorów autobusów podoba się Tobie najbardziej?

A) Czerwony z elementem białym;
B) Granatowy z elementem pomarańczowym;
C) Szary z elementem pomarańczowym;

Oprócz pytań o kolorystykę, ankieterzy pytali także o zadowolenie pasażerów ze świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji usług.

W ankiecie udział wzięło 1114 pasażerów, podróżujących w tych dniach autobusami miejskimi. Wyniki ankiety przedstawiamy poniżej.
 
I.  Zadowolenie pasażerów z komunikacji miejskiej.
Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z komunikacji miejskiej w Przemyślu?
Tak, Raczej Tak – 84% (933 głosy, w tym: tak – 66%, raczej tak – 18%).
Nie – 16% (181 głosów).

Najczęściej podawane przyczyny niezadowolenia, to niedopasowany rozkład jazdy, brak tabliczki z rozkładem na przystanku, zbita szyba na przystanku, brudny autobus.
 
II.  Ankieterzy zaznaczali też przekrój wieku respondentów, wg podziału: wiek młody (uczący się/ studiujący), wiek średni (pracujący), osoby w wieku starszym.
 
Przekrój wieku respondentów:
Wiek młody
367 osób;
Wiek średni
275 osób;
Wiek starszy
472 osoby;
 

 III.  Kolorystyka autobusów.

Swoją opinię zadeklarowało ogółem 1114 osób. Za najbardziej pożądany kolor uznano:
Kolor A – 528 osób;
Kolor B – 282 osoby;
Kolor C – 304 osoby;

 

Procentowo przedział wiekowy głosujących przedstawiał się następująco:
 
 
Młodzi
Średni
Starsi
Średnia procentowa
Kolor A
21%
39%
73%
44%
Kolor B
25%
40%
17%
27%
Kolor C
54%
21%
10%
28%
 
 
     Zarząd Spółki przekazuje serdeczne podziękowania pasażerom, którzy zechcieli wziąć udział w przeprowadzonym badaniu. Aż 84% spośród Państwa zadeklarowało zadowolenie ze świadczonej przez MZK Przemyśl usługi. Stanowi to dla całego kierownictwa Spółki motywację do dalszych, jeszcze skuteczniejszych starań. Przeanalizowane zostaną także wszelkie zgłoszone uwagi. Wyzwaniem dla Zarządu Firmy jest takie podniesienie jakości usług, aby coraz większa liczba pasażerów odczuwała satysfakcję z przejazdu autobusami miejskimi.
 
Janusz Fudała
Prezes Zarządu
Miejskiego Zakładu Komunikacji
Sp. z o.o. w Przemyślu
 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców