Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Informacja Drukuj Email
Czwartek, 22 Października 2015 08:17

           Zarząd MZK Sp. z o.o. informuje, że z dniem 23 października 2015 r. wchodzi w życie Uchwała Nr 175/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl, Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn z wjazdem do miasta Przemyśla.

W/w Uchwała wprowadza:

1)    nowe bilety:

a)     w strefie miejskiej;

B-3+ Imienny trasowany, ważny w dni robocze dla posiadaczy „Samorządowej Karty Dużych Rodzin – Gminy Przemyśl” 17,50 zł,

D-3+ Imienny trasowany, ważny we wszystkie miesiąca dla posiadaczy „Samorządowej Karty Dużych Rodzin – Gminy Przemyśl” 18,50 zł,

b)    w strefie miejsko – podmiejskiej;

    Fx sieciowy imienny normalny, ważny na wszystkich liniach MZK Sp. z o.o. w Przemyślu ważny we wszystkie dni miesiąca 120 zł,

    Gx sieciowy imienny ulgowy, ważny na wszystkich liniach MZK Sp. z o.o. w Przemyślu ważny we wszystkie dni miesiąca 60 zł,

2)    zmiany dla korzystających z przejazdów ulgowych na podstawie biletów miesięcznych w strefie miejskiej do wyszczególnionych w uchwale przystanków, dla Członków rodzin wielodzietnych i rodziny zastępczej na zasadach określonych w Uchwale Nr XLIV/300/2014 Rady Gminy Przemyśl z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Samorządowej Karty Dużej Rodziny w Gminie Przemyśl.

3)    określa zasadę korzystania z biletów jednorazowych normalnych i ulgowych czasowych ważnych 60 minut od  skasowania.   

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców