Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Zakres kompetencji PDF Drukuj Email
Zakres kompetencji MZK Przemyśl Sp. z o.o.
jako Operatora publicznego transportu zbiorowego
 
      Od 1 lipca 2013 roku na podstawie Ustawy z  dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2015.1440 z późn. zm.) oraz umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, a MZK Sp. z o.o. w Przemyślu, komunikacja miejska w Przemyślu funkcjonuje z podziałem na kompetencje Organizatora i Operatora.
 
Zadaniem MZK Sp. z o.o. w Przemyślu będącego Operatorem jest świadczenie usług przewozowych zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy na terenie Miasta Przemyśla oraz na terenie:
·         Gminy Przemyśl:
o   linia nr 1 (Przemyśl – Ostrów – Kuńkowce – Łętownia – Bełwin - Wapowce,
o   linia nr 4 (Przemyśl – Nehrybka – Hermanowice – Malhowice – Stanisławczyk),
o   linia nr 8 (Przemyśl – Pikulice – Grochowce – Witoszyńce),
o   linia nr 11 (Przemyśl – Ostrów – Kuńkowce – Łętownia – Bełwin – Wapowce),
o   linia nr 16 (Przemyśl – Nehrybka),
o   linia nr 20 (Przemyśl – Krówniki),
o   linia nr 21 (Przemyśl – Krówniki – Łuczyce – Rożubowice),
o   linia nr 23 (Przemyśl – Ostrów),
o   linia nr 35 (Rożubowice – Łuczyce – Krówniki – Przemyśl),
·         Gminy Żurawica:
o   Linia nr 3 (Przemyśl – Buszkowice – Buszkowiczki),
·         Gminy Krasiczyn:
o   Linia nr 18 (Przemyśl – Prałkowce)
 
Poza kompetencjami MZK Sp. z o.o. w Przemyślu jest:
 
·         Lokalizacja przystanków, utrzymywanie stanu technicznego wiat przystankowych, słupków drogowych oraz chodników, sprzątanie i odśnieżanie przystanków (Spółka nie jest właścicielem ani zarządzającym przystankami).
·        Dokonywanie zmian w rozkładach jazdy, tj.: zwiększanie częstotliwości kursowania autobusów, tworzenie nowych linii komunikacyjnych, dokonywanie zmian godzin odjazdów oraz trasy przejazdu linii autobusowych (Spółka jest wyłącznie Operatorem tj. wykonawcą publicznego transportu zbiorowego).
·         Ustalanie cen biletów
 
 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców