Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Zmiana rozkładu jazdy linii nr 3, 8, 18 Drukuj Email
Piątek, 22 Września 2017 00:00

Prezydent Miasta Przemyśla jako Organizator Publicznego Transportu Zbiorowego pragnie poinformować, iż w związku z decyzjami Wójtów Gmin: Żurawica oraz Krasiczyn – od dnia 1 stycznia 2018r. ulegną zmianie rozkłady jazdy na liniach nr 3 oraz 18 realizowanych przez Operatora Gminy Miejskiej Przemyśl tj. MZK Sp. z o.o. w ramach zawartych Porozumień Międzygminnych.

Prezydent Miasta Przemyśla wystąpił do Wójtów Gmin z wnioskiem o zabezpieczenie w budżetach kwot niezbędnych dla utrzymania dotychczasowej liczby kursów na terenie Gmin.
W związku z negatywnym stanowiskiem władz Gmin Żurawica i Krasiczyn w tej sprawie ustalono dostosowanie rozkładu jazdy do możliwości finansowych Gmin.

Zmianą zostaną objęte wyłącznie kursy realizowane na obszarach w/w Gmin. Kursy realizowane według dotychczasowych rozkładów jazdy na obszarze Miasta Przemyśla pozostają bez zmian.

Prezydent Miasta Przemyśla podkreśla, że Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu jest oczywiście technicznie przygotowany na świadczenie usług w oparciu o niezmieniony rozkład jazdy pod warunkiem zabezpieczenia w budżetach Gmin niezbędnych na ten cel środków.

Rozkład jazdy autobusu linii nr 3 z przystanku Buszkowiczki:

Dni robocze: 5:19, 6:15, 7:17, 8:30W, 9:40W,11:00W,12:00W, 13:20, 14:38, 15:45, 17:10, 18:10

W – nie kursuje w dni wolne od nauki szkolnej

Soboty: 9:50, 12:30, 16:55

Niedziele i święta: 11:15, 16:55

Rozkład jazdy autobusu linii nr 18 z przystanku Prałkowce-Końcówka:

Dni robocze: 6:33, 7:15, 9:20, 15:05, 16:10, 19:24

Dodatkowo kurs autobusu linii nr 8 z godz. 7:37
z przystanku Wilczańska zostanie wydłużony do przystanku Nestora-Bakończyce-Rampa.

Z nowym rozkładem jazdy można zapoznać się w menu pod pozycją "Nowy Rozkład Jazdy".

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców