Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Zmiana rozkładu jazdy linii nr 02, 2 i 14 Drukuj Email
Poniedziałek, 27 Sierpnia 2018 08:44

Gmina Miejska Przemyśl jako Organizator publicznego transportu zbiorowego informuje, że od dnia 3 września 2018r. ulegną zmianie rozkłady jazdy linii nr 02, 2 i 14.

Z nowym rozkładem jazdy można zapoznać się w menu pod pozycją "Nowy Rozkład Jazdy".

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców