Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Zawiadomienie o zmianie taryfy biletowej Drukuj Email
Piątek, 29 Listopada 2019 14:43

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu zawiadamia, że w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu nr 223/2019 z dnia 21.10.2019 r. od dnia 1 grudnia 2019 obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za przewóz.

·         Nowe biletybędą obowiązywać od 1 grudnia 2019 roku.

·         Stare bilety jednorazowe oraz karnety wieloprzejazdowemogą zostać wykorzystane bez dopłaty do 31 grudnia 2019 r.

·         Od 25 listopada 2019 r.w Punkcie Sprzedaży Biletów przy ul. Jagiellońskiej zostanie rozpoczęta sprzedaż biletów okresowych według nowej taryfy (ważnych od 1 grudnia).

·         Od momentu rozpoczęcia sprzedaży nowych biletów, prowadzona będzie wymiana starych legitymacji do biletów miesięcznych na nowe. Wymiana legitymacji będzie bezpłatna, ale wymagane będzie nowe zdjęcie.

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców