Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Rodzaje i ceny biletów MZK PDF Drukuj Email
Rodzaje biletów przejazdowych:
1)      Jednorazowe 45 (na okaziciela)- uprawniające do odbycia:
a)      dowolnej liczby przejazdów w czasie 45 minut od momentu ich skasowania, albo
b)      jednego przejazdu bez ograniczenia czasu jego trwania, na liniach komunikacji miejskiej w granicach określonych stref biletowych,
2)      Jednorazowe 60 (na okaziciela)- uprawniające do odbycia:
a)      dowolnej liczby przejazdów w czasie 60 minut od momentu ich skasowania, albo
b)      jednego przejazdu bez ograniczenia czasu jego trwania, na liniach komunikacji miejskiej w granicach określonych stref biletowych,
3)      6-przejazdowe (na okaziciela)- uprawniające do odbycia sześciu przejazdów na liniach komunikacji miejskiej w granicach określonych stref biletowych,
4)      7-dniowe (imienne)- uprawniające w okresie 7 dni kalendarzowych od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie (jako pierwszy dzień ważności, bez możliwości wskazania daty sprzed dnia zakupu) do odbycia dowolnej liczby przejazdów na liniach komunikacji miejskiej w granicach określonych stref biletowych,
5)      30-dniowe (imienne i na okaziciela)— uprawniające w okresie 30 dni kalendarzowych od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie (jako pierwszy dzień ważności, bez możliwości wskazania daty sprzed dnia zakupu) do odbycia dowolnej liczby przejazdów na liniach komunikacji miejskiej w granicach określonych stref biletowych,
6)      30-dniowe specjalne (imienne)- uprawniające w okresie 30 dni kalendarzowych od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie (jako pierwszy dzień ważności, bez możliwości wskazania daty sprzed dnia zakupu) do odbycia dowolnej liczby przejazdów na liniach komunikacji miejskiej w granicach określonych stref biletowych,
7)      90-dniowe (imienne) - uprawniające w okresie 90 dni kalendarzowych od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie (jako pierwszy dzień ważności, bez możliwości wskazania daty sprzed dnia zakupu) do odbycia dowolnej liczby przejazdów na liniach komunikacji miejskiej w granicach określonych stref biletowych,
8)      365-dniowe (imienne)- uprawniające w okresie 365 dni kalendarzowych od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie (jako pierwszy dzień ważności, bez możliwości wskazania daty sprzed dnia zakupu) do odbycia dowolnej liczby przejazdów na liniach komunikacji miejskiej w granicach określonych stref biletowych.
 
Przewóz bagażu oraz zwierząt:
1)      Przewóz bagażu podręcznego oraz zwierząt nie wymaga posiadania biletu przejazdowego.
2)      Dopuszcza się przewóz roweruw zależności od stopnia napełnienia pojazdu. Transportowany rower nie może utrudniać przejścia, zasłaniać widoku kierującemu pojazdem, ani narażać na szkodę pasażerów lub ich mienie. Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe podczas przewozu roweru ponosi właściciel roweru.

 

Cennik biletów oraz granice stref taryfy biletowej
 
Bilety jednorazowe:
RODZAJ BILETU
CENA BILETU
NORMALNY
ULGOWY
KOMUNALNY
ULGOWY
USTAWOWY
STREFA 1
(bilety miejskie)
Bilet jednorazowy 45
3,00 zł
2,00 zł
1,50 zł
Bilet jednorazowy 60
3,40 zł
---
1,70 zł
Karnet 6-przejazdowy
16,80 zł
11,40 zł
8,40 zł
STREFA 2, 3
(bilety podmiejskie)
Bilet jednorazowy 45
3,00 zł
2,00 zł
1,50 zł
STREFA 1, 2
(bilety miejsko-podmiejskie)
Bilet jednorazowy 45
3,60 zł
2,40 zł
1,80 zł
Karnet 6-przejazdowy
19,20 zł
13,80 zł
9,60 zł
STREFA 1, 2, 3
(bilety sieciowe)
Bilet jednorazowy 45
4,00 zł
2,60 zł
2,00 zł
Bilet jednorazowy 60
4,60 zł
---
2,30 zł
Karnet 6-przejazdowy
22,80 zł
15,60 zł
11,40 zł
 
Bilety okresowe:
Typ biletu
Strefa ważności biletu
Normalny
cena
Symbol znaczka
Ulgowy
cena
Symbol znaczka
7-dniowy imienny
1
26,00 zł
TA
13,00 zł
TB
2, 3
26,00 zł
TC
13,00 zł
TD
1, 2
34,00 zł
TE
17,00 zł
TF
1, 2, 3
39,00 zł
TG
19,50 zł
TH
30-dniowy imienny
1
78,00 zł
IMA
39,00 zł
IMB
2, 3
78,00 zł
IMC
39,00 zł
IMD
1, 2
88,00 zł
IME
44,00 zł
IMF
1, 2, 3
98,00 zł
IMG
49,00 zł
IMH
30-dniowy na okaziciela
1
118,00 zł
OMA
59,00 zł
OMB
2, 3
118,00 zł
OMC
59,00 zł
OMD
1, 2
128,00 zł
OME
64,00 zł
OMF
1, 2, 3
138,00 zł
OMG
69,00 zł
OMH
30-dniowy specjalny imienny
Seniorzy
1,2,3
10,00 zł
ISEN
---
---
30-dniowy specjalny imienny
Honorowi Dawcy Krwi
1,2,3
10,00 zł
IHDK
---
---
90-dniowy imienny
1
210,00 zł
KA
105,00 zł
KB
2, 3
210,00 zł
KC
105,00 zł
KD
1, 2
240,00 zł
KE
120,00 zł
KF
1, 2, 3
260,00 zł
KG
130,00 zł
KH
365-dniowy imienny
1, 2, 3
730,00 zł
IRA
365,00 zł
IRB
 
Oznaczenia biletów bezpłatnych:
0DNS    – Dzieci kształcenia specjalnego
0D16     – Dzieci z niepełnosprawnością do 16 roku życia
0ZSI      – Znaczny stopień inwalidztwa
Oznaczenia legitymacji dla pasażerów
Oznaczenie (symbol)
Opis
1N
Legitymacja dla biletów normalnych w strefie 1
12N
Legitymacja dla biletównormalnych w strefie 1 i 2
23N
Legitymacja dla biletów normalnych w strefie 2 i 3
123N
Legitymacja dla biletów normalnych w strefie 1, 2 i 3
1U
Legitymacja dla biletów ulgowych w strefie 1
12U
Legitymacja dla biletów ulgowych w strefie 1 i 2
23U
Legitymacja dla biletów ulgowych w strefie 2 i 3
123U
Legitymacja dla biletów ulgowych w strefie 1, 2 i 3
 
 
Mapa stref taryfy biletowej
 
Podstawa prawna: Uchwała nr 223/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminą Miejską Przemyśl oraz wysokości opłat dodatkowych.
 
 
 
 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców