Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Informacja dla pasażerów MZK Sp. z o.o. w Przemyślu Drukuj Email
Piątek, 13 Marca 2020 12:17

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu informuje, że w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.
różnica w wartości biletów okresowych za czas trwania zawieszenia nie będzie zwracana.

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców