Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Informacja dla pasażerów MZK Sp. z o.o. w Przemyślu Drukuj Email
Piątek, 13 Marca 2020 12:34

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu zawiadamia, że:

·    W okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania w autobusach MZK wyznacza się strefę zamkniętą obejmującą kabinę kierowcy, okolice kabiny kierowcy oraz przednie drzwi autobusu

·    Doraźna sprzedaż biletów przez kierowców zostaje wstrzymana

 

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców