Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Ograniczenia w kursowaniu autobusów Drukuj Email
Czwartek, 26 Marca 2020 12:30

Od dnia 30.03.2020 r. (poniedziałek) wprowadzone zostaną ograniczenia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej.
W dni robocze wciąż będzie funkcjonował rozkład jazdy jak w dni robocze wolne od nauki szkolnej z następującymi ograniczeniami na liniach 2, 25, 27, 28:

  • LINIA 2  kursować będzie do godz. 8:00 i od godz. 13:00 do 16:20; ponadto utrzymane będą kursy o godz. 18:01 z Ofiar Katynia FIBRIS, o 19:06 z Monte Cassino Szpital oraz o 21:28 z Lwowskiej MZK,
  • LINIA 25  kursować będzie do godz. 8:00 oraz w godz. 13:00 – 16:30 i 20:30 – 23:00; ponadto utrzymane będą kursy z ul. Sieleckiej o godz. 8:41, 10:41, 11:37, 12:41, z Lwowskiej MZK o godz. 9:49, a także kurs kończący się na ul. Sieleckiej o godz. 17:03,
  • LINIA 27  zostaje zawieszona w całości.
  • LINIA 28  kursować będzie do godz. 8:00 i od godz. 12:30 do 17:20; ponadto utrzymane będą kursy o godz. 8:11 z ul. Pasteura oraz o godz.12:37 z Jagiellońskiej.
  • Linie 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 38kursują w dni robocze bez zmian zgodnie z rozkładem jazdy jak w dni robocze wolne od nauki szkolnej.
  • W soboty wszystkie linie kursują zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy.
  • W niedziele wszystkie linie kursują zgodnie z niedzielnym rozkładem jazdy.
 
Tabelaryczny rozkład jazdy linii nr 2 - Tutaj
Tabelaryczny rozkład jazdy linii nr 25 - Tutaj
Tabelaryczny rozkład jazdy linii nr 28 - Tutaj
 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców