Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Informacja Drukuj Email
Czwartek, 02 Kwietnia 2020 10:12

Z dniem 31 marca 2020 roku utraciło ważność wiele orzeczeń o niepełnosprawności, a wraz nimi legitymacje osoby niepełnosprawnej uprawnieniające do przejazdów bezpłatnych autobusami komunikacji miejskiej w Przemyślu.

Mając na uwadze dobro pasażerów, MZK do czasu wejścia w życie przepisów regulujących kwestie ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej, honorowało będzie orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacje osoby niepełnosprawnej oraz bilety 365-dniowe imienne bezpłatne, których ważność upłynęła po dniu 29.02.2020 r.

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców