Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Informacja dla pasażerów MZK Sp. z o.o. w Przemyślu Drukuj Email
Piątek, 22 Maja 2020 00:00

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu informuje, że od dnia 25.05.2020r. wznowiona zostaje doraźna sprzedaż biletów u kierowców w autobusach.

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców