Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Jak korzystać z rozkładu jazdy PDF Drukuj Email
Wykaz lini służy do szybkiego uzyskiwania informacji na temat kursowania autobusu na wybranej linii.
Poniżej przedstawiamy 2 kroki do uzyskania tabliczki rozkładu jazdy:
Krok Pierwszy:
Po wybraniu z lewego menu pozycji Wykaz linii w oknie przeglądarki pojawi się wykaz wszystkich linii MZK Sp. z o.o. Wybieramy interesujący nas kierunek dla danej linii poprzez kliknięcie myszką, wówczas pojawi się nowe okno z listą przystanków na danej linii oraz tabliczką z rozkładem jazdy.
Krok Drugi:
Wybierając interesujący nas przystanek otrzymamy tabliczkę z rozkładem jazdy.

Generator tabliczek rozkładów jazdy służy do szybkiego uzyskiwania informacji na temat odjazdów autobusów MZK Sp. z o.o. z dowolnego przystanku.
Poniżej przedstawiamy 2 kroki do uzyskania tabliczki rozkładu jazdy:
Krok Pierwszy:
Po wybraniu z lewego menu pozycji Rozkład w oknie przeglądarki pojawi się generator rozkładów jazdy. Wybieramy interesujący nas przystanek poprzez dwukrotne kliknięcie myszką lub wciśnięcie klawisza ENTER. [Rozmiar: 47972 bajtów]
Krok Drugi:
W sekcji linie pojawią się lnie odjeżdżające z danego przystanku. Wybieramy interesujące nas linie, typ tabliczki (tabliczka lub narastająco) i wciskamy przycisk Generuj.
W przypadku tabliczki "zwykłej" otrzymujemy rezultat jak poniżej:

[Rozmiar: 83171 bajtów]

W przypadku tabliczki "narastająco" otrzymujemy rezultat jak poniżej:

[Rozmiar: 174897 bajtów]

Przy rozkładzie narastającym wyniki dzielone są na strony, a domyślnym typem dnia jest dzień roboczy. [Rozmiar: 15458 bajtów]


Generator przesiadek pozwala na wyświetlenie połączeń pomiędzy przystankami (początkowy i docelowy) dla wszystkich linii, dla których miejscem przesiadki jest przystanek przy ulicy Jagiellońskiej.
Poniżej przedstawiamy sposób uzyskania wykazu połączeń:
Krok Pierwszy:
Z list przystanków wybieramy przystanek początkowy oraz docelowy. [Rozmiar: 63087 bajtów]
Krok Drugi:
W tym momencie możemy uzyskać połączenia (z domyślnymi ustawieniami w opcjach połączeń - pokazuj wszystkie połączenia oraz maksymalny czas oczekiwania 15 minut) klikając w przycisk Generuj.
Dodatkowo mamy możliwość zawężenia przedziału czasowego dla przystanku początkowego lub docelowego określając skrajne godziny w opcjach połączeń. W polu "Maksymalny czas oczekiwania" możemy zmieniać wartość od 5 do 30 minut.

Wykaz połączeń wyświetlany jest z domyślnym typem dnia - roboczym.


Mapa interaktywna pozwala na uzyskanie rozkładu jazdy z wybranego przystanku na mapie.
Uzyskanie tabliczki rozkładu jazdy wraz z wykazem linii odjeżdżających z danego przystanku uzyskamy klikając na odpowiadający mu punkt na mapie.

[Rozmiar: 30034 bajtów]

 

 
 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców