Przystanki graniczne dla strefy miejskiej Drukuj
Podstawa prawna: Uchwała nr 175/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24.09.2015r. - załącznik nr 1
Wyznacza się strefę komunikacyjną podmiejską, obejmującą obszar od przystanków autobusowych:
Dla linii nr 17                      -  Przystanek: Żurawica Szpital 
Dla linii nr 1, 11, 23,36       -  Przystanek: Ostrów I
Dla linii nr 21,35,38            -  Przystanek: Krówniki I
Dla linii nr 4                        -  Przystanek: Słowackiego - Herburtów 
Dla linii nr 8                        -  Przystanek: Pikulice Wieś
Dla linii nr 7                        -  Przystanek: Buszkowiczki
do końca tych linii.