2019-01-31
 
 
Przetarg nieograniczony poniżej kwoty 140.000 euro pn. "Sukcesywne dostawy papierosów", nr sprawy PH.261.2.2019
 
Ogłoszenie o zamówieniu dokument .pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dokument .pdf
SIWZ - Zał. 1-4 - Formularz oferty i oświadczenia dokument .doc
SIWZ - Zał. 5 - Projekt umowy dokument .pdf
Tabela do formularza oferty (Zał. 1 do SIWZ) dokument .xls
Informacja z otwarcia ofert dokument .pdf
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dokument .pdf

 

  ***************************************************************
  Regulamin Zamówień dokument .pdf

 

Kontakt w sprawie przetargów:

Dział Handlowy
tel: 16 678-30-44 wew. 327/322
e-mail: przetargi@mzk.przemysl.pl