2019-06-10
 
 
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221.000 euro pn. "Sukcesywne dostawy paliw płynnych" nr sprawy PH.261.6.2019
 
Ogłoszenie o zamówieniu - wysłane do DUUE dokument .pdf
Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane w DUUE dokument .pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dokument .pdf
SIWZ Zał. 1-5 (edytowalne) dokument .zip
SIWZ Zał. 6 - projekty umów dokument .pdf
Odpowiedź na zapytania wykonawców dokument .pdf
Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ i terminu składania ofert dokument .pdf
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu dokument .pdf
Odpowiedź na zapytania wykonawców II dokument .pdf
Informacja z otwarcia ofert dokument .pdf
Zawiadomienie o wyborze ofert dokument .pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dokument .pdf

 

  ***************************************************************
  Regulamin Zamówień dokument .pdf

 

Kontakt w sprawie przetargów:

Dział Handlowy
tel: 16 678-30-44 wew. 327/322
e-mail: przetargi@mzk.przemysl.pl