2020-01-20
 
 
Przetarg nieograniczony poniżej kwoty 139.000 euro pn. "Sukcesywne dostawy papierosów", nr sprawy PH.261.1.2020
 
Ogłoszenie o zamówieniu dokument .pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dokument .pdf
SIWZ - zał. 1 - 5 dokument .zip
Informacja z otwarcia ofert dokument .pdf
Ogłoszenie o wyborze oferty dokument .pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dokument .pdf

 

2019-12-04
 
 
Przetarg nieograniczony poniżej 30.000 euro (zamówienie sektorowe) na usługę kontroli biletów wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu, nr sprawy PH.261.9.2019
 
Ogłoszenie o zamówieniu dokument .pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dokument .pdf
SIWZ - Zał. 1-8 dokument .zip
Informacja z otwarcia ofert dokument .pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dokument .pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dokument .pdf

 

  ***************************************************************
  Regulamin Zamówień dokument .pdf

 

Kontakt w sprawie przetargów:

Dział Handlowy
tel: 16 678-30-44 wew. 327/322
e-mail: przetargi@mzk.przemysl.pl